Tribuna a zázemí FC Strání

Konstrukce zastřešení z obloukových lepených nosníků, střešní plášť včetně světlíků.