Zpracování cenových nabídek

Nabídky zpracováváme bezplatně pro investory, architekty, projektanty a generální dodavatele staveb. Po dohodě zpracujeme i pro alternativní řešení.

Podrobnost a přesnost nabídky závisí na poskytnutých podkladech, což však neznamená, že je nezbytně nutná podrobná dokumentace. Stručné zadání jde předat i telefonicky nebo emailem, ideálně doplněné skicou stavby nebo konstrukce. 

V první fázi postačuje specifikace místa, geometrie stavby nebo konstrukce a požadavků na skladby pláště apod.

Požadavky na podklady:

  • výkresy, skici řešící geometrii stavby nebo konstrukce, tj. půdorysy, řezy – v řezech by měla být patrna výška celé stavby pro určení zatížení větrem. Optimální je dodat výkresy ve formátu *. DWG případně *.PDF.
  • skladby konstrukcí a účel stavby – pro stanovení stálého zatížení a pro určení užitných zatížení
  • místo stavby – ideálně parcelní číslo a katastr,  pro určení zatížení větrem a sněhem
  • statický výpočet – pokud je k dispozici. I když není – orientačně kontrolujeme statiku a celkovou koncepci (např. z hlediska stavební fyziky) všech námi ceněných zakázek a případně upozornujeme na nedostatky či možné uspory, abychom mohli nabídnout kvalitní Vám mohli nabídnou kvalitní a dlouhodobě funkční dílo.
  • požadovaný rozsah cenové nabídky, tj. zda ocenit např. jen konstrukci, konstrukci a skladbu či její část, část stavby apod.
  • termín pro zpracování naší cenové nabídky, optimálně i termín případně realizace

V případě jakýchkoliv nejasností lze volat na +420 734 621 411 (Ing. Robert Martinek – viz kontakty) a konzultovat zadání a specifikaci Vašich požadavků.