Projektová dokumentace

Vlastními kapacitami, popřípadě externími spolupracovníky , zpracováváme statické řešení a výrobně montážní dokumentaci na realizaci našich zakázek. Toto nám umožňuje pružně reagovat na potřeby zákazníků.

Přes spolupracující architekty a projektanty zajišťujeme i kompletní projekty pro účely územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Naší specializací jsou dřevostavby, dřevěné konstrukce, střechy, střešní a obvodové pláště, fasádní odvětrané systémy. U stavebně konstrukčních řešení jsme schopni komplexně řešit všechny konstrukce navazující na dřevo.

 Architektům a projektantům nabízíme:

  • zpracování kompletního stavebně konstrukčního řešení
  • zpracování dílčí části dokumentace dle dohody

Autorizace – vlastními kapacitami, popřípadě externími spolupracovníky  jsem schopni pokrýt obory: pozemní stavby, statika a dynamika staveb, dopravní stavby, (mosty a inženýrské konstrukce)

Vybavení :

  • CAD – Autodesk Autocad
  • statika – Axis VM, IDEA RS, vlastní programy