Odborné konzultace, poradenství

  • odborné posouzení stávajícího stavu nebo projektové dokumentace a návrh optimálního řešení
  • bezplatné základní poradenství a zpracování cenových nabídek
  • zajištění odborných posudků
  • zajištění projektové dokumentace a statického posouzení