Technologie, materiály

 • lepené lamelové dřevo (LLD) – německy BSH, anglicky glulam  – vodorovně orientované lamely
  • rozměry prakticky omezeny pouze přepravními možnostmi
   • šířka 60-280 (300)mm, větší šířky realizovány blokovým lepením
   • výška max 1 až 3,5m (dle výrobce)
   • délka max 15 až 50m (dle výrobce)
   • standardní lamely tl. 40mm pro 1. a 2. třídu provozu a poloměry nad cca 8m
   • nestandardní tl. lamel (vyšší cena) – pro 3. třídu provozu lamely <=35mm, oblouky s malými poloměry –  limit cca 2-2,5m, (tl. lamely < cca 1/200 poloměru zakřivení)
  • tvarová rozmanitost
   • přímé nosníky
   • obloukové nosníky (i více poloměrů křivosti)
   • sedlové, pultové a sedlové nadvýšené nosníky
   • příhradové vazníky – lze provést se skrytými spoji (různé systémy – samořezné kolíky SFS WS, MKD, klasické svorníky a styčníkové plechy)
  • pohledová nepohledová – Si, nepohledová kvalita – Nsi, (výběrová pohledová kvalita – ASi)
 • KVH – délkově nastavovaný profil
 • DUO/TRIO – ze dvou nebo tří lamel svisle orientovaných
 • CLT panely – rozměry a kvalita dle potřeb projektu
 • standardní dřeviny – smrk, modřín
 • využíváme více výrobců v ČR a EU a volíme nejvhodnějšího pro danou zakázku
 • vazníky se styčníkovými deskami s prolisovanými trny  („lisované vazníky“, „sbíjené vazníky“, „Gang-Nail“) – výrobu zajišťujeme na jedné z nejmodernějších linek v Evropě
 • spojovací materiál:
  • SFS
  • Rothoblaas