RD Zlín – průčelí

Průčelí domu – lepené modřínové sloupy.