Lávka Francova Lhota

Dřevěné lepené nosníky, dubová mostovka.